Vývoj charakteru jednotky

1914-1918 Legionáři mají na srdci i vyšší cíle, než jen prokazovat službu Rusku.

S příchodem nových zajatců a přeběhlíků českého či slovenského původu česko-slovenská vojenská jednotka v Rusku získává stále silněji charakter vlasteneckého hnutí s cílem vytvořit vlastní stát. Z České družiny vzniká 1.československý střelecký pluk, následně československá střelecká brigáda.

Postupně zesílí na pětinásobek a jako jednotka o síle zhruba tři a půl tisíce mužů je v červenci 1917 nasazena v bitvě u Zborova, kde dosahuje takového úspěchu, že ruská vláda na to konto ruší veškerá omezení pro utváření česko-slovenských vojenských jednotek. Cesta k vytvoření legií v Rusku je otevřena.

Československé legie (kromě ruských také italské a francouzské) vkládají Tomáši Garrigue Masarykovi do ruky trumf při vyjednávání uznání samostatného státu Čechů a Slováků. Na Sibiři svou přítomností výrazně pomáhají Spojencům a svou neuvěřitelnou anabází přitahují obdiv celého západního světa a i díky nim může posléze vzniknout samostatné demokratické Československo.

Vývoj charakteru jednotky
Legionáři > Legie v čase > Vývoj charakteru jednotky