Umírá František Josef I.

21.listopadu 1916 Umírá císař František Josef I., který vládne Rakousko-Uhersku neuvěřitelných 68 let. Jeho styl vlády postrádá chápání pro uznání národnostních potřeb jednotlivých zemí mocnářství, zejména slovanských. Také Češi a Slováci se proto v jeho říši cítí utlačováni a loajalitu k císařství v sobě má jen málokdo. To se projevuje i vznikem československých legií v zahraničí.

Nástupcem Františka Josefa I. se stává arcivévoda Karel I., který se snaží jak o co nejrychlejší ukončení války, tak o reflektování národnostních požadavků jednotlivých národů žijících v Rakousko-Uhersku. Mocnářství je však válkou a předchozí necitlivou národnostní politikou natolik rozleptané, že na jeho záchranu je už pozdě. 

Císař František Josef I. vystaven ve svém pokoji v Schönbrunnu.
Císař František Josef I. vystaven ve svém pokoji v Schönbrunnu.
Legionáři > Legie v čase > Umírá František Josef I.