Petr Gazdík

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Téma československých legií a především jednotlivých legionářů - protože za vším musíme vidět především příběhy a osudy jednotlivců - jsou mi osobně velmi blízké. Vadí mi totiž, když se historické události stávají předmětem ideologie.

Stalo se to bohužel i legionářům samotným: československá 1. republika je ocenila, vždyť na základě jejich působení se např. Francie přiklonila k názoru, že by po válce mělo vzniknout samostatné Československo.

Komunistický režim se k nim postavil nepřátelsky, vždyť bojovali proti bolševické Rudé armádě a v jednu chvíli se stali mocnou vojenskou silou v chaosu občanské války v Rusku.

Teď je - snad - čas, kdy se můžeme na své dějiny podívat s odstupem, svobodně a bez příkras, a pokusit se najít pravdivý pohled na vojenské operace československých vojáků, které předcházely vzniku Československé republiky. Státu, který už neexistuje.

Byli to vojáci, kteří bojovali. V Rusku, ve Francii, v Itálii. Proti Německu, proti Rudé armádě, ale i proti svým krajanům v řadách rakousko-uherské armády na italské frontě. Někteří za samostatnost Čechů a Slováků, jiní proto, aby se dostali z ruské fronty domů.

Právě z legionářů se v Masarykově republice rekrutovala Hradní stráž. A spoustě Čechů byly trnem v oku jejich výsluhy, které jim přiznala Československá republika.

Právě pro vykreslení osudů jednotlivců jsem se rozhodl podpořit filmový projekt, který přinejmenším připomene nám všem, že pro vznik Československa musel kdosi bojovat. Že nevzniklo jaksi samozřejmě, dějinně nezbytně či mimoděk. A že ani naše svoboda není samozřejmá a dějinně nezbytná a je nutné ji bránit - každý den, byť i beze zbraně v ruce.

Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Petr Gazdík poskytl filmu záštitu společně s předsedou poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem.

Petr Gazdík