Spřízněné duše

Nejsme sami, kdo si myslí, že příběh československých legionářů v Rusku mluví i dnes, po sto letech. 
Nejsme sami, kdo má potřebu zaplnit bílé místo na mapě našich dějin a dát naději vyprázdněné současnosti. 
Nejsme sami, díky legionářům i díky spřízněným duším, které stejně jako my slyší hlas našich předků.

Legionáři > Spřízněné duše