Legie v čase

Příběh československých legionářů na Sibiři při cestě domů z bojišť první světové války nemá v českých a dost možná ani světových moderních dějinách obdoby. Hledáme body zlomu důležité pro náš film. Historii, život a boj legionářů na Sibiři sledujeme už dnes pohledem rodícího se filmu.

Vznik České družiny, zárodku Legií Prapor České družiny

20.srpna 1914 Češi a Slováci žijící v Rusku okamžitě po rozpoutání války utvoří jednotku dobrovolníků. více

Slavnostní přísaha a nástup na frontu

28.září 1914 Sedm set šestnáct budoucích legionářů skládá slavnostní přísahu na Sv. Václava roku 1914. více

První úspěchy při výzvědách v rakouských pozicích

1914-1915 Češi a Slováci prokazují nejprve odvahu a odhodlání jako průzkumníci.  více

Vývoj charakteru jednotky

1914-1918 Legionáři mají na srdci i vyšší cíle, než jen prokazovat službu Rusku. více

Mnoho Čechů přichází do legií z dobyté Přemyšle Pevnost Přemyšl poškozená dlouhými boji

Březen 1915 V březnu 1915 se po mnohaměsíčním obléhání vzdává ruským vojskům polská pevnost Přemyšl. více

Umírá František Josef I. Císař František Josef I. vystaven ve svém pokoji v Schönbrunnu.

21.listopadu 1916 Umírá císař František Josef I., který vládne Rakousko-Uhersku neuvěřitelných 68 let. Jeho styl vlády postrádá chápání pro uznání národnostních potřeb jednotlivých zemí mocnářství, zejména slovanských. Také Češi a Slováci se proto v jeho říši cítí utlačováni a loajalitu k císařství v sobě má jen málokdo. To se projevuje i vznikem československých legií v zahraničí. více

Mikuláš II. se vzdává vlády, nastává chaos Car Mikuláš II.

15.březen 1917 Působení a návrat legionářů fatálně zkomplikuje abdikace cara Mikuláše II. v březnu 1917. Ta v Rusku zahajuje období chaosu, který vrcholí bolševickým převratem. Pod tlakem vnitropolitické situace, požadavků přicházejících od ruských demokratických sil i kvůli nepříznivému vývoji války se Mikuláš II. rozhoduje odstoupit z trůnu. Jeho abdikace, převzetí moci Prozatímní vládou a následná bolševická revoluce ukončuje tří set leté období vlády rodu Romanovců. Tím začíná rozklad ruského státu i společnosti, ze kterého se Rusko vzpamatovává až začátkem dvacátých let dvacátého století.  více

Masaryk v Rusku spojuje československé jednotky Tomáš Garrigue Masaryk v Rusku

Květen 1917 Do Ruska přijíždí Tomáš Garrigue Masaryk, který chce dosáhnout toho, aby se česko-slovenské jednotky roztroušené u ruských útvarů spojily a začaly se organizovat podle řádu francouzské armády. Počítá totiž s tím, že československé dobrovolníky mocnosti Dohody přesunou na francouzskou frontu. více

Bitva u Zborova Bitva u Zborova pohledem Zdeňka Buriana

2.července 1917 Prvním významnou bojovou zkušeností Čechů a Slováků v boji proti Rakousku-Uhersku se stává bitva u Zborova. Rychlost, sveřepost a efektivita boje československé dobrovolnické jednotky uhrane ruské armádní velení. Vítězství otevírá cestu k formování budoucích Legií.  více

Ruská vláda uznává samostatnou čsl. jednotku

9.října 1917 Vítězství u Zborova udělá na ruské vojenské velení i na ruskou vládu velký dojem. Pod dojmem tohoto vítězství a snad i z vděčnosti za to, že bez České družiny by ruská armáda Zborov neuhájila, Rusové souhlasí s vytvořením samostatného česko-slovenského vojenského sboru v Rusku. Ten je ustaven 9. října 1917. Od této chvíle nebojují čeští a slovenští vojáci již rozptýleně v různých částech ruské armády, ale společně v rámci jednoho vojenského útvaru. Je jich v té době v Rusku kolem čtyřiceti tisíc a od Zborova si získávají úctu přátel a obavy nepřátel. více

Bolševický převrat v Rusku

Listopad 1917 Do situace v Rusku zasahuje i válkou oslabené Německo. Ve snaze využít nestability a revoluční situace, která v Rusku bují jako výsledek válečného strádání obyvatel i bolševické agitace, již ze svého exilu v Ženevě a později v Curychu organizoval V.I. Lenin, přepravují Němci Lenina a jeho spolupracovníky tajně v zapečetěném vagóně přes frontu do Ruska. více

Brestlitevský mír komplikuje návrat Legií

3.března 1918 V březnu 1918 podepisuje bolševické Rusko ve městě Brest Litevsk separátní mír s Německem, jímž uznává vítězství centrálních mocností na východní frontě, ukončuje ze své strany válku a opouští své tehdejší spojence, Británii a Francii. Lenin tak naplňuje to, proč ho Němci do Ruska propašovali. více

Bitva u Bachmače

Březen 1918 Bitva u Bachmače na Ukrajině je první bitvou Legií, které se rozhodly k návratu přes Sibiř. Jejich cílem je dostat se zpět do Evropy a bojovat na straně Spojenců - Anglie, Francie a USA - proti Německu a Rakousku-Uhersku. U Bachmače, životně důležité železniční křižovatky pro jejich další postup na východ, se legionáři střetávají s německými vojsky, která se snaží proniknout na Ukrajinu. Pokud se jim to nepodaří, nebudou moci postupovat se svými vlaky dále na východ.  více

Čeljabinský incident, konec příměří Legií s bolševiky

14.května 1918 Konec křehkého příměří mezi bolševiky a Legiemi nastává tzv. čeljabinským incidentem květnu 1918. Němci se po dohodě s ruskou bolševickou vládou snaží po kolejích přemístit ze Sibiře směrem na západ co největší počet německých a rakousko-uherských válečných zajatců, aby je mohli využít na západní frontě. Transporty pro Rusy kdysi nepřátelských zajatců ze Sibiře se pohybují proti směru postupu Legií. Postup legionářů do Vladivostoku, odkud mají vyplout přes USA do vlasti, se kvůli transportům jejich někdejších spolubojovníků v protisměru téměř zastavuje. To působí na obou stranách značné napětí. To vrcholí 14. května 1918 v Čeljabinsku. Maďarští zajatci vyhazují z vlaku kus litiny, který těžce raní příslušníka Legií. Zranění je natolik vážné, že se jeho spolubojovníci domnívají, že je mrtev. To je rozzuří. Zastavují transport, nacházejí viníka a zabijí ho. více

Trockij s Leninem se pokoušejí legie rozpustit

21.května 1918 Vztahy mezi Legiemi a bolševickým vedením země jsou po čeljabinském incidentu již otevřeně nepřátelské. Ruským bolševikům legionáři vadí ale už dlouho. Spory Legií s Rudou armádou vedou sovětské vedení k pokusu o blokádu a zajetí legionářů. Když nemají úspěch, snaží se rozložit legie zevnitř. Bolševičtí politruci se pokoušejí legionáře získat do Rudé armády. To se jim částečně daří, ne však v míře, která by mohla Legie výrazně poškodit.  více

Legionáři zabírají Transsibiřskou magistrálu

Květen 1918 Po Čeljabinském incidentu se začíná odvíjet příběh, který nemá v českých dějinách obdoby. Legionáři de facto ovládli a pod svou správu převzali obrovská území kolem Transsibiřské magistrály, od Povolží po východ Sibiře. Místní obyvatelé unavení řáděním rudých i bílých vojsk vítají naše legionáře jako osvoboditele, kteří jediní jsou schopní udržovat v zemi pořádek a právo. více

Bitva u Samary a Lipjag Vstup legionářů do Samary (www.pamatnik.valka.cz)

7.června 1918 Samara je velkoměsto ležící na levém břehu Volhy v evropské části Ruska, jedná se o významné centrum Povolžského federálního okruhu. Byla založena roku 1586 jako pevnost proti nájezdům Tatarů, prudký vzestup zaznamenala v druhé polovině 19. století, kdy sem byla přivedena železnice. V letech 1917–1918 sem byla přestěhována tehdejší legitimní ruská vláda. více

Bitva u Simbirsku

Červen 1918 Útok Čechoslováků na Simbirsk bylo možné v červnu 1918 provést po dobytí Ufy. Nejednalo se o operaci k zajištění východní cesty do Vladivostoku, ale o akci zaměřenou na znovuotevření východní protiněmecké fronty a blokování transportů zajatců navracejících se do centrálních mocností, které počítaly s jejich nasazením proti Francii. více

Bolševici z obav před Legiemi pobijí carskou rodinu

17. července 1918 Abdikací na jaře roku 1917 zpečeťuje car Mikuláš II. nejen svůj politický osud, nýbrž i osud celé své rodiny. Rok po odstoupení ho bolševici i s rodinou převážejí do Jekatěrinburgu. V noci na 17. července 1918 zde bolševičtí vojáci carskou rodinu včetně všech dětí brutálně povraždí.  více

16.4.2015 Bitva o Jekatěrinburg

25.července 1918 Jekatěrinburg obsadili legionáři v červenci 1918. více

12.4.2015 Kazaň, místo vítězství i porážky Ilustrační foto, Čs. legie v Rusku

7.sprna 1918 Kazaň legionáři dobyli v létě 1918 a následně v září téhož roku ztratili. více

Válka je u konce. Legionáře čeká dlouhá cesta

11.listopadu 1918 Nová německá vláda Maxe Badenského žádá Spojené Státy o zprostředkování příměří se státy Dohody. 11.listopadu 1918 se scházejí představitelé států Dohody a Německa ve francouzském Compiégne, kde ve vlakovém vagonu podepisují smlouvu o příměří. více

Admirál Kolčak, pán Sibiře

Listopad 1918 V listopadu 1918 vstupuje vojenským pučem v Omsku do hry o Sibiř admirál Alexandr Vasiljevič Kolčak, někdejší carský vojevůdce s nesmírnou reputací a vojenskými úspěchy, ale také kontroverzní velitel a politik, který neváhal obětovat v ruském i svém vlastním zájmu tisíce životů vojáků i civilistů. Na Sibiři ovládl území o velikosti Polska, pod jeho moc se dostalo sedm milionů obyvatel.  více

Legie vydávají Kolčaka bolševikům

Leden 1920 Ač ho původně zpět na ruské území vyslala britská vláda s cílem ovládnout Rusko a přivést ho zpět do řad Dohody, Kolčak svými diktátorskými manýry a plány o přizeň západních mocností přišel. V roce 1919 začala bolševická ofenziva, při které Kolčakově armádě bez nebylo pomoci. Kolčak utrpěl řadu fatálních porážek, posléze Rudá armáda obsadila Ufu a následně také Omsk, kde Kolčak sídlil. Jistou smrt z hlavní popravčí čety bolševiků absolvovat nechtěl, jediná cesta k záchraně pro něj tedy vedla na východ.  více

Domů. Domů?

1919 - 1920 Po dvou letech urputných bojů a nekonečném putování Transsibiřskou magistrálou na východ umožňují mocnosti návrat československých legií domů.  více

Legionáři > Legie v čase