Legionáři zabírají Transsibiřskou magistrálu

Květen 1918 Po Čeljabinském incidentu se začíná odvíjet příběh, který nemá v českých dějinách obdoby. Legionáři de facto ovládli a pod svou správu převzali obrovská území kolem Transsibiřské magistrály, od Povolží po východ Sibiře. Místní obyvatelé unavení řáděním rudých i bílých vojsk vítají naše legionáře jako osvoboditele, kteří jediní jsou schopní udržovat v zemi pořádek a právo.

Ačkoli jejich konečným a původně i jediným cílem je co nejrychlejší přesun z fronty domů, vývoj situace v Rusku i v Evropě přinutí legionáře změnit strategii. V rozporu s původním záměrem jsou nuceni zahájit ofenzívu proti bolševikům, protože ti se je snaží zlikvidovat nebo jim alespoň zamezit v návratu do Evropy. 

Československé legie se stávají jádrem pozdějšího protibolševického intervenčního vojska složeného z japonských, amerických, francouzských a britských vojenských jednotek. Jsou největší vojenskou silou zformovanou z obyvatel národů, jež podléhaly Rakousku-Uhersku, Německu či Rusku. Nevyrovnají se jim ani jednotky mnohem početnějších Poláků, které rozložila nejednotnost ve vlastních řadách.

Ohromující schopnost Legií obstát uprostřed nepřátel tisíce kilometrů od domova a záštity vlastním státem se rozšířila po celém světě. Pověst z toho pramenící významně přispěla k uznání československého odboje i legitimity požadavku na vznik samostatného československého státu západními mocnostmi v létě 1918. 

Zpoza kamery: Podívejte se na mapu. To nepatrné území mezi Chebem a Užhorodem ale obrovské teritorium podél Transsibiřské magistrály. Srovnejte si to. Z té malé zemičky se během pár let rekrutovala armáda, která bez jakýchkoli zkušeností (kde by taky stovky let porobený nepatrný národ ty zkušenosti vzal) chtě nechtě v zájmu vlastního přežití musela převzít zodpovědnost za tisíce kilometrů čteverečních území, uhájit území i lidi před ataky bezskrupulozní bolševické lůzy. A dělala to tak, že udivila celý tehdejší svět. Je vzrušující o tom točit film.

Legionáři > Legie v čase > Legionáři zabírají Transsibiřskou magistrálu