Kevin McNamara

Americký historik a spisovatel

Představte si opomíjený příběh ze zapomenutého konfliktu v daleké zemi, jehož nechtění účastníci - jinak nevýznamná skupina bývalých obchodníků, zubařů, farmářů, profesorů, dělníků a bankovních úředníků – narukují do náhodně vzniklé armády, která málem rozloží sovětské Rusko a ovlivní vývoj dvacátého století.

Představte si nahodile vzniklou skupinu Čechů, Moravanů a Slováků, kteří bojují na třech stranách dvou válek, které skončí pádem všech tří režimů, jimž slouží – a oni přesto zvítězí.

Spojeni dílem náhody, poraženi a uvězněni; vystaveni omrzlinám, hladu, nemocem a zraněním; bez zkušeného vojevůdce, bez ochrany funkční vlády nebo státu; nahodilá směsice zavržených lidí vytržených ze středu Evropy a vržených do ohniska občanské války na Sibiři, kde zůstali obklopeni nepřátelskými silami v nejodlehlejších a v nejnehostinnějších místech Země - přesto si tito muži získali pozornost světa a třímali v rukou jeho osudy.

Nehorázně šikanovaní, vzdorovitě odbojní, motivovaní strachem, pomstou i svými ambicemi, podléhají tito muži svodům dezerce, nutnosti bratrovraždy, nástrahám uvěznění, smrti, beznaděje, zrady, vraždy i vzpoury. Přesto se stanou - nakonec - hrdiny.

Představte si hrdinnou snahu o vytvoření vlastního národa, která z velké části ovlivnila mapu moderní Evropy a - pokud by se bývala zdařila ještě o něco málo více – změnila by chod dějin celého 20. století.

Představte si, že tento příběh je pravdivý. Skutečně, příběh českých a slovenských legionářů v Rusku, je až příliš pravdivý. Tento film bude jejich příběh vyprávět.

  

Kevin J. McNamarawww.kevinjmcnamara.com

Associate Scholar, Foreign Policy Research Institute, Philadelphia, Pennsylvania, USA

mcnam.jpgNa jaře 2016 vydává v USA další knihu o československých legionářích s názvem Dreams of a Great Small Nation: The Mutinous Army that Threatened a Revolution, Destroyed an Empire, Founded a Republic, and Remade the Map of Europe. (>Amazon, >FPRI) (New York: Public Affairs, March 2016). (Sny velkého malého národa: Povstalecká armáda, která ohrozila revoluci, zničila jednu říši, vytvořila republiku a změnila mapu Evropy)

Kevin McNamara je také autorem knihy Starý pan profesor a jeho neobvyklá armáda: jejich kolosální smůla, která vytvořila mapu moderní Evropy (New York: Public Affairs, LLC, v tisku)


Kevin McNamara
Legionáři > Spřízněné duše > Kevin McNamara