Jiří Stránský

Spisovatel a scénárista

Už od mateřských školek bolševik tloukl dětem do hlavy, že jedinými hrdiny jsou komunisti (od počátků Lenina a Stalina a jejich soudruhů, jichž se postupně zbavovali) a na ně že my nemáme, že hrdiny budeme jenom tehdy, když je budeme následovat.

Rozuměj poslouchat.

Hlavně vůbec nepotřebujeme být hrdiny, protože soudruzi nás chrání, a když je budeme poslouchat a milovat je a být jim věrni, trošku toho jejich hrdinství se do nás obtiskne. Jako se teď do těch chudáků obtiskuje hrdinství Putina.

Jistěže si myslím, že celá naše legionářská historie ze všech front (dokonce včetně té francouzské cizinecké, s jejímiž příslušníky zajatými ve Vietnamu a šupem poslanými do ČSR jsem byl zavřený) není jen lacině dobrodružná a lacině heroická, ale že má grunt v oné části naší povahy, kterou se komunisti snažili všemi prostředky zašlapat, vymazat z našich genů. Ale jsou tam. Jsou.

Jiří Stránský
Legionáři > Spřízněné duše > Jiří Stránský