Jan Kraus

Herec a moderátor

Česká kinematografie znázornila většinu národní historie podle vkusu komunistů. Tedy jako „padějiny“. O to víc je žádoucí, aby se k podstatným tématům národní historie český film vracel. Hledat mezi nimi hrdinské příběhy není snadné. Není jich mnoho, navíc hrdinové byli často vygumováni i se všemi důkazy a souvislostmi jejich počínání.

Českoslovenští legionáři jsou výjimečnou a neobvyklou kapitolou naší historie. V pozitivním slova smyslu. Z hlediska společenské šířky o nich neví nikdo skoro nic. Přitom jejich historie nabízí nezvykle dramatický a jedinečný příběh – pro film jako stvořený.

Můžeme-li jen ztěžka hledat pozitivní vzory v současnosti, mohli bychom statečné legionáře přinejmenším využít k připomínce, že národní historie disponuje faktickými a statečnými hrdiny, neobyčejnými i v širším, než národním měřítku.

O reflexi vůči těm, kteří za naši existenci byli ochotni položit život - byly jich v případě legií tisíce – ani nemluvě.

Jan Kraus