Jan Hamáček

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Jde o silné téma z našich dějin, které si podle mne zaslouží kvalitní zfilmování. Odkaz legionářů a operace vojsk v zahraničí během první světové války jsou jedním z pilířů československé, resp. české státnosti. Československé legie vznikly dříve než stát, dokázaly ale už tehdy světu, že máme velká a silná srdce. 

Jsem proto velmi rád, že se tématu bude věnovat nový film Petra Nikolajeva. Tento režisér má za sebou už několik snímků přibližujících důležité okamžiky našich dějin. Je sám o sobě už určitou zárukou, že půjde o kvalitní snímek. Jak Petr Nikolaev připouští, zfilmování historické události se neobejde bez nepřesností, někdy i fabulací. Je to naprosto pochopitelné. Důležité je však to, že se historie připomene našemu národu, který na ni občas zapomíná. Bude se o ní diskutovat, bádat, mladí lidé o ní budou mít povědomí. Ani Alois Jirásek, mimochodem také prvorepublikový poslanec, nebyl při popisu dějin ve svých dílech nijak přesný. Díky němu ale generace školáků získávají alespoň nějaké povědomí o minulosti našeho národa. 

Můj pradědeček byl rovněž legionář, bojoval v Rusku a v bitvě u Lipjag byl těžce raněn. I on by byl určitě rád, že se toto téma dočká kvalitního filmového zpracování. Vím, že mezi legionáři byli hrdinové, ale i ti, kteří selhali, a věřím, že jsou si toho vědomi i autoři chystaného filmu. Myslím ale, že právě tým režiséra Nikolaeva garantuje realističnost jejich zobrazení. Neměli bychom legionáře slepě vynášet do nebe a glorifikovat, ale měli bychom vědět, že patří do naší historie, že vykonali pro náš národ mnoho dobrého, a přinesli mu i ty nejvyšší oběti. Jsem přesvědčený, že na ně můžeme být právem hrdí. A hrdost na svou historii každý národ pro své sebevědomí potřebuje.

Jan Hamáček

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Jan Hamáček poskytl filmu záštitu společně s místopředsedou poslanecké sněmovny Petrem Gazdíkem.

Jan Hamáček