Ivo Mathé

Producent a scénárista

Brzy po konci 2. světové války se téma československých legií na víc než 40 let jakoby vytratilo z dějepisu. Nejen z oficiálního, školního, ale i z odborného diskurzu a taktéž ze zorného pole veškerých tvůrců. Během státního filmového monopolu zcela zmizelo i z kinematografie.

Ani po roce 1990 se bohužel dosud nikdo nepokusil o jakoukoli filmovou dramatizaci motivovanou jedním z největších fenoménů české, resp. československé novodobé historie.

Příběh československých legií se přitom dotýkal a dodnes dotýká mnoha československých rodin nejen svým státotvorným významem, hrdinstvím a etikou legionářů, ale i realitou, kolik desetitisíců blízkých příbuzných se legionářských aktivit po mnoho let zúčastnilo. Někteří se vraceli domů až koncem roku 1920, někdy i po šesti letech odloučení a strastiplných zážitcích. Jistě nejsem sám, v jehož rodině se najde předek s podobnou a zároveň tak neobyčejnou životní zkušeností.

Českoslovenští legionáři mnoho roků skutečně bojovali za existenci budoucího československého státu, aby se pak v demokratických poměrech stali jeho skutečnou páteří. Jejich barvité životy zahrnují stovky motivů a dramat, z nichž by mnohé měly být přetaveny do filmové podoby.

Tvůrcům přeji při jejich výběru šťastnou ruku, invenci, skvělý scénář a solidní podmínky k natáčení, pokud možno co nejdřív.

Ivo Mathé