Studujeme deníky i dopisy legionářů

6.7.2014 Chceme natočit autentický příběh. To obnáší detailní nastudování dostupných pramenů.

Bez studia historických materiálů a zejména osobních svědectví skutečných lidí, kteří legiemi prošli, se nelze obejít. 

Vzácnou příležitost přinesla týmu filmového projektu Legionáři schůzka s paní Ivou Machovou. Přinesla na ni totiž deník svého pradědečka Josefa Macha – legionáře z východní fronty.

Je velice inspirující vidět, s jakou úctou a péčí jsou tyto nesmírně cenné památky v rodinách legionářů uchovávány. Je úžasné, že přežily jak období německé okupace, tak i dlouhé období komunistické totality, která památce legionářů rozhodně nepřála.

Deník je pro nás zdrojem inspirace i informací, které v tom nejlepším smyslu slova ovlivní náš film. 

Také Petr a Kateřina Štinglovi poskytují režiséru Petru Nikolaevovi i scénáristovi Miroslavu Oščatkovi cenné poznatky pro přípravu příběhu. Hovoří s nimi o mnoha příbězích účastníků první světové války, které Štinglovi získali při sběru historických podkladů. Kateřina Štinglová nastudovala ze zachovalé korespondence a deníků legionářů celé příběhy legionářů. To je pro nás nesmírně cenné.

Zdroj: Wikipedie
Zdroj: Wikipedie
Legionáři > Příběh filmu > Právě se děje > Studujeme deníky i dopisy legionářů