Bitva u Zborova

2.července 1917 Prvním významnou bojovou zkušeností Čechů a Slováků v boji proti Rakousku-Uhersku se stává bitva u Zborova. Rychlost, sveřepost a efektivita boje československé dobrovolnické jednotky uhrane ruské armádní velení. Vítězství otevírá cestu k formování budoucích Legií. 

Ukrajinské městečko Zborov počátkem léta 1917 ještě netuší, že se stane symbolem úspěchu československých legií v Rusku a jedním z bodů zlomu v jejich dalším směřování a působení.

Z kraje července toho roku proti sobě u Zborova stojí ruská a rakouská armáda. Divokou vnitropolitickou situací v Rusku, obrovskými ztrátami i bolševickou propagandou úspěšně demoralizované a zdecimované ruské jednotky budou nepříteli vzdorovat nejspíš jen stěží. Zborov se tak může stát relativně snadnou kořistí Rakušanů. Může, ale nestane. Do cesty se jim postaví Češi a Slováci, kteří bojují po boku ruské armády v řadách uskupení Česká družina. 

Hrstka krajanů, kteří z obav o vlastní bezpečnost stojí v roce 1914 u zrodu česko-slovenských vojenských jednotek, se rozrůstá až do podoby třítisícové České družiny, která u Zborova představuje nejspolehlivější část ruského vojska a v boji proti rakousko-uherské armádě vítězí.

Vítězstvím v bitvě u Zborova si česko-slovenské jednotky vydobývají respekt u ruského velení a je jim umožněno zformovat se do podoby samostatné vojenské jednotky bojující po boku ruských vojsk. Tímto dnem definitivně začíná velká historie česko-slovenských legií v Rusku.

Za kamerou: Zborov je pro českého filmaře, který se aspoň trochu zaobírá naší historií, fascinující. I proto jsme se sem už na začátku příprav filmu zaletěli podívat - bojiště jsme několikrát přeletěli sportovním letadlem i projeli půjčeným autem. Fakt, že jsme zde byli v červenci, kdy se bitva odehrála nám pomohl nasát skutečnou atmosféru, projít místa, kde hřměly zbraně obou stran, sáhnout si na zem, již krvavě vrásnily výbuchy granátů. A pokusit aspoň trochu proniknout do pocitů vojáků, kteří tu stáli proti sobě. Vždyť proti sobě na obou stranách bojovali vojáci českého či slovenského původu. Městečko uprostřed ukrajinských rovin bylo svědkem bratrovražedné bitvy, údajně tu proti sobě stáli bratři či otec a syn. V každém případě vojáci, kteří byli předtím příslušníky stejných rakousko-uherských jednotek.

Bitva u Zborova pohledem Zdeňka BurianaBitva u Zborova pohledem Zdeňka Buriana
Bitva u Zborova pohledem Zdeňka Buriana
Legionáři > Legie v čase > Bitva u Zborova